Jednoduché účtovníctvo

Ponúkame vedenie jednoduchého účtovníctva pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok
 • vedenie evidencie záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • zúčtovanie sociálneho fondu
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky a uzávierky
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • daňové priznanie z motorových vozidiel

Cenník

neplatca DPH

dohodou - kontaktujte nás a my Vám pripravíme zaujímavú cenovú ponuku.

platca DPH

dohodou - kontaktujte nás a my Vám pripravíme zaujímavú cenovú ponuku.

Možnosť celoročného spracovania účtovnej agendy za predošlé účtovné obdobie

Podvojné účtovníctvo

Ponúkame vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie odoslaných faktúr
 • vedenie evidencie došlých faktúr
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • daňové priznanie z motorových vozidiel

Cenník

neplatca DPH

dohodou - kontaktujte nás a my Vám pripravíme zaujímavú cenovú ponuku.

platca DPH

dohodou - kontaktujte nás a my Vám pripravíme zaujímavú cenovú ponuku.

Možnosť celoročného spracovania účtovnej agendy za predošlé účtovné obdobie

Mzdy a personálna agenda

  Ponúkame spracovanie miezd a personálnej agendy

 • spracovanie zmlúv ( hlavný pracovný pomer, dohoda )
 • spracovanie miezd
 • zrážky zo mzdy zamestnanca
 • spracovanie výplatných listín
 • výpočty nemocenských dávok, dovolenky,
 • spracovanie a odosielanie mesačných a štvrťročných výkazov
 • evidencia dovolenky
 • mzdové a evidenčné listy
 • podklady pre účtovníctvo
 • potvrdenie o príjme na žiadosť zamestnanca
 • hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti
 • spracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti


Cenník

dohodou - kontaktujte nás a my Vám pripravíme zaujímavú cenovú ponuku.

Dane, daňové priznania, DPH

  Ponúkame spracovanie

 • vypracovanie kompletnej účtovnej závierky podnikateľského subjektu, ktorý vedie svoje účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch)
 • vypracovanie kompletnej účtovnej závierky podnikateľského subjektu, ktorý vedie svoje účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)
 • spracovanie účtovných dokladov pre účely DPH
 • vypracovanie tlačiva DPH na mesačnej či kvartálnej báze
 • vypracovanie súhrnného výkazu
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb – podnikateľov tak i nepodnikateľov / daňové tlačivo B, daňové tlačivo A/
 • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel


Cenník

dohodou - kontaktujte nás a my Vám pripravíme zaujímavú cenovú ponuku.

Účtovné, ekonomické poradenstvo

  Ponúkame Vam účtovné , ekonomické poradenstvoCenník

dohodou - kontaktujte nás a my Vám pripravíme zaujímavú cenovú ponuku.

Spracovanie podnikateľských plánov

  Ponúkame spracovanie podnikateľských plánov

 • pre malých a stredných podnikateľov, požadujúcich úver, pôžičky, mikropôžičky a dotácie


Cenník

dohodou - kontaktujte nás a my Vám pripravíme zaujímavú cenovú ponuku.